Give-Away Lottery
Upcoming Lotteries
Recent Winners
Recent Winners
2008 Christmas & New Year Give-Away Winners --- Congradulations!
Prize Name # of Wins Prize Winners
Santa's Kiss 1 $300 Certificate Cochran, Sandra H
Santa's Blessing 2 $100 Certificate Li, Ju Sheng
Yao, Wei Min
Snowman's Kiss 5 $50 Certificate Jiang, Yongping
Kao, Solon
Ornatowski, Gregry
Pollari, Joanne C
Tsai, Ming Ching
Snowman's Blessing 10 $30 Certificate Abdullah, Abu
Cheng, Chengwei
Chui, Ying Chee
Hung, Iwen
Jang, Ji Hyun
Qiu, Chi
Ro, Sophia Q
Seo, Kyung Won
Sheu, Tendelle
Woo, Ihao


Congratulations to all winners and thank you for your support through the year of 2008. We hope to see you again in the 2009.

*Winners are being contacted by our office to inform their winning and to confirm mailing address for certificates.
  If you are one of the winners and have not yet received your certificate through email/mail by 02/05/2009, please contact us.


2007 Christmas & New Year Give-Away Winners --- Congradulations!
Prize Name # of Wins Prize Winners
Santa's Kiss 1 $300 Certificate Mei, Kung M.
Santa's Blessing 2 $100 Certificate Wang, Chen Yi
Kim, Hyun P
Snowman's Kiss 5 $50 Certificate Park, Mung
Yee, Eliane
Johnson, Dave
Wade, Karen M
Lin, Hui Su
Snowman's Blessing 10 $30 Certificate Li, Zhu Sheng
Choi, Jason
Kim, Joo H
Zhu, Jie
Cao, Jessica
Huang, Ming D
Nash, Janies
Sadek, Marc
Chan, Yian Ping
Yu, Hong


Congratulations to all winners and thank you for your support through the year of 2007. We hope to see you again in the 2008.

*Winners are being contacted by our office to inform their winning and to confirm mailing address for certificates.


2006 Christmas & New Year Give-Away Winners --- Congradulations!
Prize Name # of Wins Prize Winners
Santa's Kiss 1 $300 Certificate Yuang, Gloria C.
Santa's Blessing 2 $100 Certificate Liu, Xiao Hang
Wan, Shi Wing
Snowman's Kiss 2 $50 Certificate Kim, Meekyung
Yeung, Alicia
Snowman's Blessing 5 $25 Certificate Choi, WooJe
Lee, Yoo Teak
Park, Young Joo
Zhou, Jin
Yeh, Tzu Hao
Summer Blessing 3 *Special Random Gift Draw Kwak, Joo Young
Liu, Guo Yuan
Ma, Li Jun
Red Sox 15 Gift (Big)
Small Gift Winners auto upgraded to Big Gifts
Benedict, Edith
Kao, Shih Ping
Kim, Ahrum
Leu, Joshua
Lau, Evan
Lau, Jasmin
Lin, Da Cheng
Liu, Tracey
Saigal, Anil
Sun, Jana
Zhao, Bo
Zhao, Yi Ming
Zhou, Nicole
Whyte, Dennis
Wong, Vivian


Congratulations to all winners and thank you for your support through the year of 2006. We hope to see you again in the 2007.

*Winners are being contacted by our office to inform their winning and to confirm shipping address.